Česká elektronická knihovna

Poezie 19. a počátku 20. století

BÁSEŇ DNE 13. 07.

info icon 13. 7. 100 př. Kr. se narodil Gaius Julius Caesar, vojevůdce, politik a jeden z nejmocnějších mužů antické historie. Sehrál klíčovou roli v procesu zániku římské republiky a její transformace v císařství. Z jeho jména pochází titul caesar a odvozené císař, kterým ale sám Caesar nebyl; prvním římským císařem se stal až jeho prasynovec a adoptivní syn Augustus.

V COLOSSEU. Antonín Klášterský
V COLOSSEU. Stojím uprostřed chmurného amfitheatru, a zrak můj se dívá, co nade mnou nebe a v slunné záři se koupu, na mocná zdiva, na spousty oblouků, pilířů, sloupů, na stupňů, sedadel pásy. Zde usedal caesar – tam Vestálky asi – tam senát – tam tribuni – rytíři v pýše, a výš tam a výše lid tísnil a vlnil se, na hlavě hlava, co řidičů rozkazy zněly a odkudsi zdola i šelma zařvala dravá.
celá báseň link arrow

748 autorů

Seznam autorů a autorek link arrow

1700 sbírek

Seznam všech knih link arrow

Studujete?

Bude se vám hodit link arrow

Bádáte?

Pokročilé vyhledávání link arrow

Kde to jste a co tu najdete?

  • databáze zpřístupňuje 1700 básnických knih česky psané poezie 19. a počátku 20. století
  • je nejrozsáhlejší fulltextovou databází svého typu na českém internetu
  • přináší kompletní veršované dílo nejvýznamnějších básníků české novodobé literatury (např. K. H. Mácha, K. J. Erben, K. Havlíček Borovský, J. Neruda, J. Vrchlický, O. Březina)
  • přináší výsledky shlukové analýzy a umožňuje pracovat s básněmi na základě jejich motivické příbuznosti
  • nabízí možnost fulltextového i strukturovaného vyhledávání v obsažených textech
  • u řady titulů nabízí vedle textu knih i jejich obrazovou podobu
  • více o projektu

Poděkování patří

Technologické agentuře České republiky, která umožnila vznik tohoto projektu.

Máte námět, připomínku či dotaz?

Napište nám na literatura@ucl.cas.cz.

Kontakt

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Na Florenci 1420/3
110 00 Praha 1
www.ucl.cas.cz