O Libuši a Přemyslovi.

Jan Evangelista Nečas

K Libuši děl lovla rádce(T5f) po sou dvou rozvaných bratří(T5f) Čechům třeba přísnějšího vládce(T5f) na bouřlivou mužskou mysl patří(T5f) tvrdší pravice a tužší vláda(T5f) Vol si muže jaho bys da(T5f) a my uznáme ho za knížete(T5f) nechť rod jeho nad Čechami kvete(T5f) Užila kněžna tuto radu(T5f) a pak řekla Vypusťte mi z hradu(T5f) a to zrovna před úsvitem ranním(T5f) ko louše a jděte za ním(T5f) přes lučiny ny ši pole(T5f) dál tam kde na železném stole(T5f) oráč bude jísti chléb své ze(T5f) Toho za knížete přiveďte mně(T5f) Ihned ko vzác vystrojili(T5f) s rouchem knížecím se vypravili(T5f) přes lučiny ny ši pole(T5f) pak došli rozora role(T5f) kam kůň pomalu je vedl(T5f) Na radlici seděl a chléb jedl(T5f) oráč Přemysl Hned přistoupili blíže(T6f) s pozdravením Zdráv buď čes kníže(T5f) Od Libuši posláni jsme k to(T5f) živ buď ke cti rodu i so(T5f) Tak děl stařec kte posly vedl(T5f) Nežli Přemysl si na kůň sedl(T5f) a se vydal na svou cestu novou(T5f) zatknul v zemi otku ořechovou(T5f) vece při tom Zroste li tu stromem(T5f) bude požeh nad mým domem(T5f) rozvět se rod můj k slá moci(T5f) jako slunce vzcháze z noci(T5f) Pravdu věrnou Přemysl si věstil(T5f) když svou otku na ornici pěstil(T5f) Stalo se co bylo neno(T5f) Na poli jež královským pak zváno(T5f) vzrostl ořech mohutho kmene(T5f) z půdy Čechům povždy drahocen(T5f) Ješ jeden příběh zama(T5f) o Přemyslu oči nám pra(T5f) starodáv pověsť z lidu vza(T5f) Když byl oděn v roucha přeboha(T5f) když jej dali na ho ko(T5f) jako knížete a panovka(T5f) vzal si s sebou střece své z lýka(T5f) Poslům když se tomu podivili(T5f) řekl Aby pamětlivi byli(T5f) potomci že z rodu rolnicho(T5f) došli cti a povzneše svého(T5f)

Patří do shluku

klas, klasa, lán, žeň, pluh, brázda, obilí, zrno, stodola, žnec

786. báseň z celkových 1025

Podobné básně

Deset básní ze stejného shluku jejichž vektorová reprezentace je zobrazené básni nejblíže.

  1. None (František Serafínský Procházka)
  2. STATNÝ JONÁK. (Josef Václav Sládek)
  3. POŘÁD TOTÉŽ. (Augustin Eugen Mužík)
  4. Selské písničky. (Josef František Karas)
  5. Ošizený ďábel. (Václav Antonín Crha)
  6. Klamné starosti a naděje. (Václav Svatopluk Štulc)
  7. Pšenice a koukol. (Václav Svatopluk Štulc)
  8. POTULNÝ ZPĚVÁK. (Karel Dostál-Lutinov)
  9. Dumka. (Augustin Eugen Mužík)
  10. PÍSEŇ O ŽNÍCH. (Karel Dostál-Lutinov)