O Libuši a Přemyslovi.

Jan Evangelista Nečas

O Libuši a Přemyslovi.
I. I.
K Libuši děl bělovlasý rádce po soudě dvou rozvaděných bratří: „Čechům třeba přísnějšího vládce, na bouřlivou, mužskou mysl patří tvrdší pravice a tužší vláda. Vol si muže, jakého bys ráda, a my uznáme ho za knížete, nechť rod jeho nad Čechami kvete!kvete!“
Uvážila kněžna tuto radu a pak řekla: „Vypusťte mi z hradu, a to zrovna před úsvitem ranním, koně bělouše a jděte za ním přes lučiny, lány, širá pole, dál, až tam, kde na železném stole oráč bude jísti chléb své země. Toho za knížete přiveďte mně!“ Ihned koně vzácně vystrojili, s rouchem knížecím se vypravili přes lučiny, lány, širá pole, až pak došli rozorané role, kam kůň bílý pomalu je vedl. Na radlici seděl a chléb jedl oráč Přemysl. Hned přistoupili blíže s pozdravením: „Zdráv buď, český kníže! Od Libuši posláni jsme k tobě, živ buď ke cti národu i sobě!“ 40
II. II.
Tak děl stařec, který posly vedl. – Nežli Přemysl si na kůň sedl, a se vydal na svou cestu novou, zatknul v zemi otku ořechovou, vece při tom: „Zroste-li tu stromem, bude požehnání nad mým domem, rozvětví se rod můj k slávě, moci, jako slunce vzcházející z noci!“
*** Pravdu věrnou Přemysl si věstil, když svou otku na ornici pěstil. Stalo se, co bylo nevídáno: Na poli, jež „královským“ pak zváno, vzrostl ořech mohutného kmene z půdy Čechům povždy drahocenné.
III. III.
Ještě jeden příběh zajímavý o Přemyslu oráči nám praví starodávná pověsť z lidu vzatá. Když byl oděn v roucha přebohatá, když jej dali na bílého koně, jako knížete a panovníka, vzal si s sebou střevíce své z lýka. Poslům, když se tomu podivili, řekl: „Aby pamětlivi byli potomci, že z rodu rolnického došli cti a povznešení svého!“
41