O Libuši a Přemyslovi.

Jan Evangelista Nečas

K Libuši děl lovla rádce(T5f) po sou dvou rozvaných bratří(T5f) Čechům třeba přísnějšího vládce(T5f) na bouřlivou mužskou mysl patří(T5f) tvrdší pravice a tužší vláda(T5f) Vol si muže jaho bys da(T5f) a my uznáme ho za knížete(T5f) nechť rod jeho nad Čechami kvete(T5f) Užila kněžna tuto radu(T5f) a pak řekla Vypusťte mi z hradu(T5f) a to zrovna před úsvitem ranním(T5f) ko louše a jděte za ním(T5f) přes lučiny ny ši pole(T5f) dál tam kde na železném stole(T5f) oráč bude jísti chléb své ze(T5f) Toho za knížete přiveďte mně(T5f) Ihned ko vzác vystrojili(T5f) s rouchem knížecím se vypravili(T5f) přes lučiny ny ši pole(T5f) pak došli rozora role(T5f) kam kůň pomalu je vedl(T5f) Na radlici seděl a chléb jedl(T5f) oráč Přemysl Hned přistoupili blíže(T6f) s pozdravením Zdráv buď čes kníže(T5f) Od Libuši posláni jsme k to(T5f) živ buď ke cti rodu i so(T5f) Tak děl stařec kte posly vedl(T5f) Nežli Přemysl si na kůň sedl(T5f) a se vydal na svou cestu novou(T5f) zatknul v zemi otku ořechovou(T5f) vece při tom Zroste li tu stromem(T5f) bude požeh nad mým domem(T5f) rozvět se rod můj k slá moci(T5f) jako slunce vzcháze z noci(T5f) Pravdu věrnou Přemysl si věstil(T5f) když svou otku na ornici pěstil(T5f) Stalo se co bylo neno(T5f) Na poli jež královským pak zváno(T5f) vzrostl ořech mohutho kmene(T5f) z půdy Čechům povždy drahocen(T5f) Ješ jeden příběh zama(T5f) o Přemyslu oči nám pra(T5f) starodáv pověsť z lidu vza(T5f) Když byl oděn v roucha přeboha(T5f) když jej dali na ho ko(T5f) jako knížete a panovka(T5f) vzal si s sebou střece své z lýka(T5f) Poslům když se tomu podivili(T5f) řekl Aby pamětlivi byli(T5f) potomci že z rodu rolnicho(T5f) došli cti a povzneše svého(T5f)
Vysvětlivky

takto podbarvené pozice jsou silné
takto podtržené pozice jsou s přízvukem

S = silná pozice
W = slabá pozice
V = slabá pozice
X = neurčená pozice

J = Jamb (WS)
T = Trochej (SW)
D = Daktyl (SWW)
A = Ambfibrach (WSW)
X = Daktylotrochej (SWWSW)
Y = Daktylotrochej s předrážkou (WSWWSW)
H = Hexameer
N = Neurčeno

Statistiky
Počet slok: 6
Celkem veršů: 51
Trochej: 51 (100 %)